Ανακαίνιση για Airbnb

Αναλαμβάνουμε την ανακαίνιση την διακόσμηση την φωτογράφιση και την εγγραφή στο site airbnb.

Η Airbnb είναι ιστοσελίδα καταχώρησης, εύρεσης και ενοικίασης καταλυμάτων.

Προετοιμασία ενός παλαιού σπιτιού για την σελίδα φιλοξενίας Airbnb

 Στις δύσκολες εποχές που ζούμε όλοι στην Ελλάδα της οικονομικής κρίσης είναι μονόδρομος η αναζήτηση νέων πηγών εσόδων.  Η διάθεση διαμερίσματος στην Airbnb μπορεί να είναι μια πάρα πολύ καλή κίνηση, όπως επίσης και η ανακαίνιση του χώρου μπορεί να έχει πολύ γρήγορη απόσβεση. Ο σκοπός της Πύλης κατασκευαστικής είναι να προσφέρουμε την καλύτερη οικονομική προσφορά για ανακαίνιση. Σκεπτόμενοι πάντα το μέλλον και το χρόνο απόσβεσης. Προετοιμασία ενός παλαιού σπιτιού για την σελίδα φιλοξενίας Airbnb Σε αυτού του τύπου ανακαίνισης σκοπός μας είναι να φιλοξενούμε τα περισσότερα δυνατόν άτομα με γνώμονα πάντα την άνεση. Μετά από μια δωρεάν επίσκεψη στο χώρο που θέλετε να διαθέσετε στην σελίδα φιλοξενίας, σας ετοιμάζουμε ειδικές προσφορές από ένα απλό “φρεσκάρισμα” μέχρι την πλήρες ανακαινίσει του.