Ανακαίνιση κουφωμάτων

Συντήρηση ή αντικατάσταση παντός τύπου κουφωμάτων θωρακισμένες πορτες & εσωτερικές πόρτες. σήτες. κουνουπιέρες, ρολά

Τα καινούριου τύπου κουφώματα προσφέρουν μεγαλύτερη ασφάλεια και οικονομία.Συντήρηση των υπαρχόντων κουφωμάτων ή αντικατάσταση τους.

Συντήρηση των υπαρχόντων κουφωμάτων.
 Αντικατάσταση υαλοπινάκων
 Ρύθμιση επιδιόρθωση ρολών
 Εγκατάσταση σήτας
 Ρύθμιση - service όλων των κουφωμάτων


Αντικατάσταση κουφωμάτων.
 🗹 Απομάκρυνση παλαιού κουφώματος και εγκατάσταση του καινούριου της επιλογής σας
 🗹 Παντός τύπου ενεργειακών κουφωμάτων (συνθετικών (PVC) & αλουμινίου)
 🗹 Θωρακισμένες πορτες ασφαλείας σε πληθώρα επιλογών χρώματος και μεγέθους
 🗹 Πόρτες ασφαλείας PVC & Αλουμινίου
 🗹 Εσωτερικές πόρτες σε πληθώρα επιλογών χρώματος υλικού και μεγέθους
 🗹 Παντζούρια - ρολά
 🗹 Σήτες - κουνουπιέρες