Ανακαίνιση μπάνιου

Το μπάνιο είναι ένα δωμάτιο για την εξάσκηση τις σωματικής καθαριότητας.

Το μπάνιο είναι ένας μοναδικός προσωπικός χώρος ηρεμίας και περιποίησης

Ανακαίνιση μπάνιου.
  Αποξήλωση των παλαιών ειδών υγιεινής.
  Αποξήλωση των παλαιών πλακιδίων.
  Απομάκρυνση των μπάζων.
  Έλεγχος των σωληνώσεων αποχέτευσης/ ύδρευσης.
  Τοποθέτηση νέων πλακιδίων μπάνιου επιλογής σας
  Τοποθέτηση νέων ειδών υγιεινής
  Καθρέπτης.
  Χρωματισμός των επιφανειών που έχουν μείνει ακάλυπτες από πλακάκια.
  Έλεγχος και δοκιμή των νέων εγκαταστάσεων.